AB MarinElektro servar och installerar el- och marinelektronik i fartyg och båtar i Stockholms län. Exempel på utrustning: Styrning för huvudmaskiner, PLC, bränslemätning, generatorer, GPS-navigation, radar, VHF-radio, AIS, GMDSS och satellitkommunikation.

 

Verksamhetsområden

ElEl
Hjälpmaskiner, invertrar, kompletta elsystem enligt marina EN- och IEC-standarder

FartygsövervakningFartygsövervakning och styrning
Instrument, givare, NMEA2000, motordata och motorstyrning, PLC, avgasrening

SäkerhetSäkerhet
GMDSS, nödsändare, PLB, EPIRB, SART
KommunikationKommunikation
Satellittelefoni, -data och tracking, VHF-radio, GSM

NavigationNavigation
GPS, sjökortsplotter, radar, autopilot, elektroniska kompasser, instrument

UndervattensteknikUndervattensteknik
Ekolod, bottenscanner

UtbildningUtbildning
Kurser i handhavande och funktion. Elsäkerhet och grundläggande elkunskaper för fartyg.
 

 

Nyheter från vår facebook-sida